Nauka gry na skrzypcach

Zapraszamy na zajęcia dzieci wieku od 5 lat, młodzież oraz osoby dorosłe.
Uczymy na wszystkich poziomach zaawansowania.

Proces nauczania polega głównie na:

  • prawidłowym ustawieniu aparatu gry,
  • właściwym doborze materiału nauczania
  • pracy nad intonacją, rytmem, brzmieniem, wibracją, dynamiką
  • maksymalnym wykorzystaniu czasu lekcji,
  • wdrażaniu ucznia do świadomej, samodzielnej pracy,
  • umiejętnym dopingowaniu do ćwiczenia,
  • rozpoznaniu zdolności muzycznych dziecka i predyspozycji do kształcenia,
  • udziale w koncertach.