Gordonki średniaczki

Zajęcia gordonowskie dla dzieci od 18 miesiąca życia do 3 roku życia

Serdecznie zapraszamy najmłodsze dzieci na zajęcia umuzykalniające, oparte na teorii uczenia się muzyki E.E.Gordona.

Pragniemy, aby Centrum Virtuo było miejscem wszechstronnego rozwoju uzdolnień muzycznych, dlatego stworzyliśmy zajęcia oparte o metodę E.E. Gordona, które w przyjemny sposób pomagają rozwinąć muzyczne skrzydła dzieciom. Jeśli chcesz umuzykalnić dziecko we wczesnym okresie życia i  zadbać o jego wszechstronny rozwój, zapraszamy na Zajęcia Gordonowskie.

zajecia-gordonowskie-dla-dzieci-od-18-miesiaca-zycia-do3

Głównym narzędziem pracy osoby prowadzącej jest jej głos, wspomaga się także instrumentami orffowskimi (grzechotki, kastaniety, tamburyny, dzwonki itp.). We wspólnej zabawie wykorzystywane są też: chusta klanzy, piórka, chustki, wstążki, piłki i inne akcesoria. Zajęcia pokazują, ile radości można czerpać z improwizacji i jak można się bawić muzyką i z muzyką. Umuzykalnianie metodą Gordona we wczesnym okresie życia dziecka wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania. Kształcenie języka muzycznego ma bowiem związek ze słuchaniem, gestykulowaniem, mową,  a nawet czytaniem i pisaniem. Śpiew stanowi zatem ważny punkt wyjścia dla ogólnego rozwoju malucha.

Na zajęcia zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.

Kiedy?

Wtorek - godz.10:45
Czwartek - godz.11:00

Czas trwania 30 min.
Obowiązuje obuwie zmienne.

Amerykański muzyk Edwin Elias Gordon poświęcił całe swoje życie na zbadanie, w jaki sposób dzieci uczą się muzyki. Według jego teorii powstały zajęcia, które dzięki  zabawom i muzycznym aktywnościom uczą dzieci rozumieć język muzyczny. Na rozwijanie uzdolnień muzycznych składa się m.in. słuchanie melodii, śpiewanek i różnych rytmiczanek intonowanych przez nauczyciela, swobodne poruszanie się w rytm muzyki, czy uczestniczenie w zabawach muzycznych. W ten sposób, poprzez doświadczanie muzyki,  dziecko zaczyna ją rozumieć, a następnie staje się gotowe, by ją wykonywać – najpierw głosem, naśladując nauczyciela i improwizując, a później np. na instrumencie.
Warto zacząć taką edukację jak najwcześniej, gdyż pierwsze lata życia to najważniejszy i najlepszy czas na rozwój uzdolnień muzycznych

Każde dziecko rodzi się z jakimś poziomem uzdolnień muzycznych, ale jak w przypadku innych cech tak i tutaj poziom ten jest różny u różnych dzieci. Tak jak nie ma dzieci pozbawionych inteligencji,
tak i nie ma takich, które w ogóle nie miałyby uzdolnień muzycznych. Uzdolnienia muzyczne dziecka są wrodzone, ale to środowisko wywiera na nie olbrzymi wpływ.

Dziecko do 1 roku życia odróżnia dźwięki muzyczne od nie muzycznych. NIGDY PÓŹNIEJ TAK NIE SŁUCHA! Do 18 miesiąca życia spontanicznie śpiewa, w tym czasie równolegle rozwija mowę z rozwojem muzycznym. Ok. 2 roku obserwujemy najwcześniejsze przejawy zbliżania się do muzycznych zachowań. Reasumując: Pierwsze lata życia dziecka są najważniejsze w kształtowaniu języka muzyki!

Przeciętne małe dziecko od czasu do czasu słucha muzyki nadawanej przez media i raczej rzadko ma okazję odbierać ją „na żywo”. Jeszcze rzadziej zdarza się, aby dorośli próbowali nauczyć je posługiwania się głosem śpiewu, tak jak uczą używać go w mowie. Właśnie tak, jak wszystkie dzieci uczą się mówić, tak i wszystkie powinny uczyć się korzystania z głosu śpiewu.
Umuzykalnianie dziecka we wczesnym okresie życia wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i rozwija zdolność komunikowania. Wczesne wychowanie muzyczne dla dziecka jest kapitałem, który będzie procentował przez całe życie. Każdy uważny rodzic spostrzega u swego dziecka wyraźne zainteresowanie muzyką we wczesnym dzieciństwie. Śpiew stanowi ważny punkt wyjścia przede wszystkim dla rozwoju muzykalności, ale także innych umiejętności, ponieważ kształcenie języka muzycznego ma związek ze środkami komunikowania się – słuchaniem, gestykulowaniem, mową oraz czytaniem i pisaniem.

Śpiew jest pierwszą i najważniejszą umiejętnością możliwą do zdobycia przez każdego we wczesnym dzieciństwie, a wyprzedzającą wszystkie inne rodzaje muzycznej aktywności. Indywidualny sposób komunikowania się za pomocą głosu wywiera głęboki wpływ na naszą edukację, możliwości twórcze oraz relacje z innymi ludźmi w wielu aspektach naszego życia. Aby zrozumieć, co wyśpiewano, potrzebna jest umiejętność formułowania własnych wypowiedzi, co wymaga opanowania dostatecznego zasobu słownictwa muzycznego – ważny jest porządek ułożenia dźwięków, motywów i fraz muzycznych. Dziecko musi się tego wszystkiego nauczyć, by mogło swobodnie wypowiadać się muzycznie.