Kształcenie słuchu i teoria muzyki

Kształcenie słuchu to rozwój podstawowych umiejętności muzycznych, takich jak rozpoznawanie dźwięków, czytanie nut, pobudzanie wyobraźni muzycznej, nauka najważniejszych zagadnień z teorii muzyki.

Celem kształcenia słuchu jest przyswojenie wiedzy potrzebnej do odczytywania zapisu nutowego, tworzenia kolejnych partii głosów w utworach, posługiwania się dźwiękami, określenie metrum oraz tonacji utworu, a także rozpoznawanie interwałów,  poczucia wysokości dźwięku, barwy oraz czystość intonacji. Opanowanie wiedzy teoretycznej pozwala w praktyce na pełen odbiór muzyki, poprzez komponowanie jej lub odtwarzanie.

Zagadnienia poruszane na lekcjach kształcenia słuchu i teorii muzyki:

  1. Rozwijanie słuchu muzycznego
  2. Umiejętność czytania nut
  3. Podstawow teoria muzyki
  4. Kształcenie ekspresji muzycznej
  5. Świadome słuchanie muzyki
  6. Świadomy odbiór muzyki
  7. Operowanie notacją muzyczną
  8. Rozwój indywidualnych predyspozycji
Music notes swirl. Wave with notes musical stave key harmony, symphony melody flowing music staff treble clef. Tuning swirling decoration vector background