Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych i Operatorem Strony internetowej www.centrumvirtuo.pl jest Virtuo Centrum Muzyczne, ul. Świętojańska 36/3, 81-372 Gdynia, NIP 6741188885.
 2. Terminy interpretuje się tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 6. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania współpracy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 8. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych, ale w razie potrzeby, w tematach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: centrumvirtuo@gmail.com.
 10. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres 6 miesięcy od chwili zgłoszenia żądania usunięcia lub wygaśnięcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 15. Dane osobowe wpisywane w formularzach podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, ale ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu z właścicielem strony internetowej pl.
 16. Strona internetowa pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl S.A., funkcjonującego pod adresem www.home.pl