Zajęcia w czasie ferii zimowych

Przypominamy, że zajęcia w pierwszym tygodniu ferii odbywają się według stałych grafików, natomiast w drugi tydzień jest wolny od zajęć. Bezpiecznych odpoczynków 🙂